Katalog firm
Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem

Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem


 • 36-007  Krasne 32
  podkarpackie
 • tel. 17-853-42-01, 17-853-20-88, 17-855-57-15
  Fax: fax 17-853-42-71
 • Strona Internetowa

Cel hodowlany dla krajowej populacji bydła rasy simentalskiej zakłada doskonalenie w równym stopniu cech mlecznych i mięsnych. Na przyszłość oprócz wzrostu produkcji mlecznej zakłada się utrzymanie wysokiej wydajności i jakości mięsa oraz poświęcenie większej uwagi cechom jakościowym jak marmurkowatość czy delikatność oraz cechom funkcjonalnym podkreślającym charakterystyczną i wrodzoną dla simentalera długowieczność.

Rozwój tej rasy może być widziany następująco:

 • Simentaler stanie się najważniejszą rasą bydła na świecie i jedną z najważniejszych do krzyżowania towarowego.
 • Zapłata adekwatna do jakości tuszy będzie odgrywać coraz większą rolę. Za dobrą jakość cena będzie wyższa.
 • Krzyżówki z simentalerem spełnią oczekiwania konsumentów, tzn. uzyskania zwierzęcia zrównoważonego, które nie popada w skrajności produkcyjne.

Mięsna strona simentalera

Poniżej przedstawiamy buhaje, które w naszej ofercie charakteryzują się co najmniej dobrą przydatnością cech opasowych i rzeźnych. Wartym podkreślenia jest fakt, że jest to obecnie jedyna rasa w Polsce, która oceniana jest na potomstwie męskim pod względem tych cech. Gwarantuje to przekazywanie na potomstwo cech wydajności mięsnej ułatwiając hodowcom wybór tej rasy do krzyżowania towarowego.

 

 1. WARBERG DE0940324027
  Buhaj o imponującym indeksie dla cech mięsnych (FW) 128. Indeks ten jest  kombinacją wszystkich dostępnych informacji dotyczących min. przyrostów netto, zawartości mięsa w tuszy
  i klasy handlowej. Dodatkowym atutem jest łatwość porodów po unasienianiu nasieniem tego buhaja.
 2. VALENCIA DE09406002011
  Kolejny wybitny buhaj pod względem cech mięsnych - indeks (FW) 122 z bardzo wysokim indeksem dotyczącym przyrostów netto (125). Przebieg porodów uwzględniając zarówno komponent ojcowski, jak
  i matczyny wskazuje na bezproblemowe porody po unasienianiu tym buhajem.2
 3. STRELLAS*TA DE0938574594
  Oprócz wysokich wartości dla cech mięsnych, mocną stroną tego buhaja jest przebieg porodów, szczególnie uwzględniając komponent ojcowski.
 4. HIZOP PL005051287264
  Indeks  wartości opasowej 3
  i rzeźnej (IW) 115 i indeks mięsności (IM) 126 - buhaj oceniony w Polsce jest przykładem dobrego połączenia wartości hodowlanych dla produkcji mleka z cechami mięsnymi.

Cel hodowlany dla krajowej populacji bydła rasy simentalskiej zakłada doskonalenie w równym stopniu cech mlecznych i mięsnych. Na przyszłość oprócz wzrostu produkcji mlecznej zakłada się utrzymanie wysokiej wydajności i jakości mięsa oraz poświęcenie większej uwagi cechom jakościowym jak marmurkowatość czy delikatność oraz cechom funkcjonalnym podkreślającym charakterystyczną i wrodzoną dla simentalera długowieczność.

Przewaga wydajności mięsnej rasy simental nad rasami jednokierunkowo mlecznymi musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w cenie cieląt. Cena sprzedawanego materiału rzeźnego oprócz produkowanego mleka powinna wyrównać dochody uzyskiwane z prowadzenia gospodarstwa jednostronnie mlecznego. Warto podkreślić, że ewentualne ryzyko w aspekcie ekonomicznym zostaje rozłożone na dwa kierunki produkcji: mleko oraz mięso. Jeśli chodzi o mięsną stronę dwukierunkowej użytkowości simentala dalszy rozwój tej rasy może być widziany następująco:

 • Simentaler stanie się najważniejszą rasą bydła na świecie i jedną z najważniejszych do krzyżowania towarowego.
 • Zapłata adekwatna do jakości tuszy będzie odgrywać coraz większą rolę. Za dobrą jakość cena będzie wyższa.
 • Krzyżówki z simentalerem spełnią oczekiwania konsumentów, tzn. uzyskania zwierzęcia zrównoważonego, które nie popada w skrajności produkcyjne.


W programach hodowlanych dla tej rasy ojcowie buhajów wybierani są spośród rozpłodników ocenionych zarówno w kraju, jak i za granicą. Podstawę wyboru ojca buhajów spośród rozpłodników wykorzystywanych w Polsce stanowią m.in. wyniki oceny wartości hodowlanej wyrażone indeksem selekcyjnym dla cech opasowych i rzeźnych (Iw) oraz indeksem mięsności (Im), lub w przypadku buhajów zagranicznych wyniki oceny wartości hodowlanej dla cech opasowych i rzeźnych uzyskane w kraju pochodzenia. Z drugiej strony na matki buhajów wybierane są krowy, które charakteryzują się nie tylko pozytywnym wynikiem oceny typu i budowy uzyskując min. 80 pkt. za ocenę ogólną i 80 pkt. za wymię, ale także dobrym umięśnieniem. Taki dobór rodziców gwarantuje uzyskanie buhajów i potomstwa zachowującego cechy mięsne.
    Ze względu na różnice w żywieniu dane dotyczące opasu w wielu państwach są różne, ale jedno jest pewne: wraz ze wzrostem wydajności mlecznej simentaler nie traci swoich zdolności opasowych. Przykładem może być sposób oceny wartości hodowlanej niemieckiego simentalera, gdzie podobnie jak w Polsce równolegle z oceną mleczną prowadzona jest ocena wartości użytkowej dla cech mięsnych. Męskie potomstwo ocenianych osobników dostarcza informacji o cechach jakościowych tuszy, tj. zawartości mięsa w tuszy oraz klasy handlowej. Ponadto oceniane są dzienne przyrosty wagowe. Informacje te przekazują zakłady mięsne. Uzyskane dane służą do oszaco-wania indeksu hodowlanego dla cech mięsnych i publikowane są po każdej kolejnej serii ocenianych zwierząt. Prezentujemy nazwy indeksów niemieckich, które pomogą w przyszłości hodowcom wybrać odpowiedniego buhaja:

 • FW-indeks hodowlany dla cech mięsnych z procentowo wyrażoną powtarzalnością,
 • RZW- relatywne wartości hodowlane dla:
 • RZW Nettozu-nahme- przyrostów netto,
 • RZW Fleischanteil-zawartości mięsa w tuszy,
 • RZW Handelsklasse-klasy handlowej.

Kontakt


36-007  Krasne 32
podkarpackie
tel. 17-853-42-01, 17-853-20-88, 17-855-57-15
Fax: fax 17-853-42-71
Strona Internetowa
 Dodano: 2012-09-28 03:29:11    Odsłon: 308
RSS Feeds